Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

El Responsable del tractament de dades personals recollides a UBICA't és la UBIC de Solsona. Amb correu electrònic ubicsolsonaapp@gmail.com

A qui és aplicable aquesta Política?

La utilització de la pàgina web de UBICa't així com de la seva Aplicació no està dirigida a públic de tots les edats. No obstant això, UBICa't recomana la utilització del seu pàgina web i de la seva Aplicació a persones majors de 12 anys. Per a això, UBICa't es reserva el dret a comprovar en qualsevol moment l'edat dels usuaris de la seva pàgina web i de la seva Aplicació

Quan recopilem les seves dades personals?

UBICa't recull i tracta dades de caràcter personal d'usuaris que s'hagin registrat a la nostra Aplicació.

D'aquesta manera UBICa't recopila les Dades que vostè proporcioni en el moment de registrar-se com a Usuari de UBICa't així com aquelles dades obtingudes com a conseqüència de la seva navegació, sol·licituds, escàner de codis QR, contestació de preguntes, recepció de notificacions, marcatge de zones i marcadors.

Addicionalment, si ens dóna el seu consentiment UBICa't també tractarà la ubicació del seu dispositiu per poder escanejar els codis QR en els establiments de la UBIC.

Quines dades recopilem?

UBICa't només recopila les Dades que resulten estrictament necessàries per a la consecució de les finalitats d'obtenció dels mateixos. És per això que, en cas de no facilitar-nos aquestes Dades no podrem, gestionar el registre sol·licitat, prestar-li el servei sol·licitat, facilitar-li la informació requerida, etc., que en cada cas correspongui.

Amb quines finalitats i amb quina base legitimadora tractem les seves dades personals?

En el cas que vostè s'hagi registrat a la nostra Aplicació, les finalitats per a les quals tractarem les seves dades de caràcter personal són:

  • Gestionar la seva alta i les seves preferències d'usuari dins de l'àrea d'usuari registrat, així com per prestar-li els serveis de la nostra Aplicació que heu demanat. La base de legitimació que habilita UBICa't a tractar les seves dades per a la present finalitat és la seva sol·licitud de registre
  • Utilització i funcionament de la Aplicació en el procés d'escaneig de codis QR, contestació de preguntes, completar marcadors i zones.
  • Obtenció dels usuaris que han completat totes les zones per tal de fer el sorteig final dels 1.000€.
  • Enviament de comunicacions per part de la UBIC Solsona a través de la seva Newsletter.

Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

En el cas que vostè s'hagi registrat en la nostra Aplicació, el temps de conservació de les seves dades de caràcter personal per part de UBICa't serà el següent:

  • Les dades recopilades per permetre-li l'registre a la nostra aplicació es conservaran mentre No cancel seu compte. O fins la següent edició de la campanya.
  • Les dades recopilades per gestionar les seves preferències com a usuari es conservaran mentre vostè no s'oposi a aquest tractament.
De manera general, quan vostè es doni de baixa com a usuari registrat de UBICa't, aquesta eliminarà tota la informació de què disposés d'aquell. No obstant això, UBICa't conservarà dades merament estadístiques d'utilització per part dels usuaris dels seus recursos i eines.

Amb qui compartim les seves dades personals?

No compartim a tercers les seves dades personals.

Quins són els seus drets en matèria de protecció dades de caràcter personal?

Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació a el tractament i portabilitat de les seves Dades, així com la revocació, en qualsevol moment, dels consentiments, si és el cas a el correu electrònic ubicsolsonaapp@gmail.com.